ویزای کار موقت

چنانچه تجربه کاری شما خیلی خاص بوده و یک شرکت کانادایی نتواند این نیاز تخصصی را از افراد داخل کانادا تامین نمایید در این صورت میتواند با شرایط معینی این متخصص را از کشورهای دیگر استخدام موقت ( و احتمالا دائم ) نمایددر این وضعیت اولین و مهمترین شرط (پس از داشتن تخصص و تجربه کار خاص) آنست که کارفرمای کانادائی نتواند این متخصص را در کانادا بیابد. اینکه کارفرمای کانادائی نتوانسته متخصص خود را در کانادا بیابد باید به اثبات وزارت کار کانادا برسد. بدین منظور کارفرمای کانادایی در روزنامه های کثیر الانتشار در کانادا و یا در بانک اطلاعاتی وزارت کار کانادا میبایست شغل و تخصص مورد نظر را 3 بار آگهی کند و چنانچه شخص مورد نطر یافت نشد ( و یا اگر هم یافت شد به اندازه لازم مهارت و تجربه او اثبات نشد )  کارفرما میتواند اقدام به مصاحبه تلفنی و یا تصویری با متقاضی در دیگر کشورها انجام داده و چنانچه متخصص مورد نظر کارفرما یافت شد نامه دعوت به کار را برای اقدامات بعدی ارسال کندلازم به ذکر است که این مراحل فقط برای ویزای کار موقت بوده و با روند مهاجرت تخصصی دائم همراه با ورقه دعوت به کار متفاوت میباشد

Adsense

حساب کاربری

با حساب کاربری وارد شود

آماده اقدام هستید؟

کافیست با یکی از کارشناسان و مشاوران ما تماس بگیرید

کلیک کنید

ارتباط با ما

10265 Yonge St, Unit 100

RichmondHill, Ontario

L4C 4Y7, Canada

 001.905.370.0160

تهران - سید خندان - خ خیرمندی -پلاک 33 واحد 5 

 2287.8271

تلفن مستقیم به کانادا  
 8280.2168  از تهران
021.8280.2168   از موبایل
   
   
arshaweb.com