مهاجرت استانی

طبق قوانین مهاجرت کانادا، استانهای کانادا به منظور پیشرفت اقتصادی و رونق بازار کار در استان مربوطه به صورت مستقل قادر به پذیرش مهاجران خارجی می باشند، P N P یا برنامه های مهاجرتی استانی کانادا فرآیند مهاجرت را تسریع می کنند و در اکثر استان های کانادا وجود دارند. بطور کلی در بیشتر استانهای کانادا دو نوع برنامه استانی وجود دارد:

  برنامه استانی برای متخصصان مشاغل:

  1. این برنامه، فرآیند مهاجرت را برای متخصصان مشاغل که از طرف کسب وکار استانی پیشنهاد کاری در یک کسب و کار مرتبط با رفع نیازهای آن استان دریافت کرده اند، سرعت می بخشد.
  2. برنامه استانی برای مهاجرت به روش کارآفرینی:

بیشتر برنامه های تجاری استانی فرآیند مهاجرت به کانادا را در صورتی که متقاضی، یکی از فعالیت های ذیل را در آن استان انجام دهد، تسریع میکند;

  • ایجاد کسب و کار جدید
  • سرمایه گذاری فعالیت های مشترک با کسب و کار های محلی

اولین گام برای متقاضیان برنامه استانی اخذ موافقتنامه استان است. اغلب این مرحله به سرعت طی می شود. زمان این فرآیند بسته به استان مربوطه بین دو هفته تا 9 ماه می باشد. بعد از موافقت استان پرونده باید به تصویب دولت فدرال نیز برسد که این مرحله شامل رسیدگی به مسائلی همچون سوء پیشینه وگواهی پزشکی متقاضیان است.

Adsense

حساب کاربری

با حساب کاربری وارد شود

آماده اقدام هستید؟

کافیست با یکی از کارشناسان و مشاوران ما تماس بگیرید

کلیک کنید

ارتباط با ما

10265 Yonge St, Unit 100

RichmondHill, Ontario

L4C 4Y7, Canada

 001.905.370.0160

تهران - سید خندان - خ خیرمندی -پلاک 33 واحد 5 

 2287.8271

تلفن مستقیم به کانادا  
 8280.2168  از تهران
021.8280.2168   از موبایل
   
   
arshaweb.com