خود اشتغالی دولت فدرال

مهاجرت خود اشتغالی دولت فدرال

در برنامه خود اشتغالی فدرال متقاضیان مهاجرت به کانادا میتواند در یکی از سه گروه زیر باشند

گروه کشاورزان (مدرن و صنعتی) و همچنین دام پروران (مدرن و صنعتی)

)گروه هنرمندان (فرهنگی

گروه آموزشگاههای ورزشی یا قهرمانان ملی

 

 

Adsense

حساب کاربری

با حساب کاربری وارد شود

آماده اقدام هستید؟

کافیست با یکی از کارشناسان و مشاوران ما تماس بگیرید

کلیک کنید

ارتباط با ما

10265 Yonge St, Unit 100

RichmondHill, Ontario

L4C 4Y7, Canada

 001.905.370.0160

تهران - سید خندان - خ خیرمندی -پلاک 33 واحد 5 

 2287.8271

تلفن مستقیم به کانادا  
 8280.2168  از تهران
021.8280.2168   از موبایل
   
   
arshaweb.com